O CZYSZCZENIU ENERGETYCZNYM: PO CO, JAK, DLACZEGO?

O czyszczeniu energią

Każda istota ze swej natury jest w ciągłym ruchu, tzn., że jej energia ulega ciągłym zmianom, wydatkuje ona swoją moc na zewnątrz i pobiera nową do siebie i tak nieustanie. Gdybyśmy byli w stanie dawać z siebie tylko czystą wibrację miłości, energia „wydalana” poza istotę byłaby zawsze czysta, gdyby tak robiły wszelkie stworzenia na Ziemi, a energia docierająca z innych rejonów spoza Ziemi była równie czyta, hipotetycznie bylibyśmy wiecznie czyści, świetliści, oświeceni 🙂

Rzeczywistość jest jednak inna, życie tu na Ziemi to  pasmo wielu doświadczeń i dotykanie dzięki temu energii z różnych poziomów. Taka różnorodność powoduje ciągłe wahania w naszym układzie energetycznym. Za tym idą zmiany w nastroju, samopoczuciu, aż do zmian w stanie bytu naszego ciała fizycznego włącznie.
Continue reading