WZNIESIENIE –OSTATNI OKRES 21.09 – 21-12.2012

WZNIESIENIE –OSTATNI OKRES 21.09 – 21-12

22.09.2012 r. zaczyna się ostatni 3 miesięczny okres transformacji świadomości czyli Wzniesieniowej Ciąży. Jest to najważniejszy i najbardziej przełomowy czas w dziejach naszej planety. Najpierw dzień wcześniej czyli 21.09 nastąpi reset duchowy, spowodowany potężnym rozbłyskiem słońca. Rozbłysk ten nie spowoduje zniszczenia Ziemi, jak próbują nam wmawiać niektórzy naukowcy, lecz przestroi nasze biopole oczyszczając ze wszystkich energetycznych brudów. Będzie to polegać na oczyszczeniu pozostałych w nas jeszcze blokad, ograniczających nas przekonań, traum i lęków. To wielkie dobrodziejstwo dla nas, bo w ten ostatni 3 miesięczny okres powinniśmy wejść oczyszczeni, aby skupić się tylko i wyłącznie na absorpcji potężnych wzniesieniowych energii. Energie te zaczną napływać od 22.09 czyli od przesilenia. Oczywiście oczyszczenie dzięki rozbłyskowi nie dokona się w 1 sekundzie, lecz nasze energetyczne brudy będą wychodzić przez kilka dni, dokładnie do końca września /u jednych szybciej u innych wolniej/. Wraz z ostatnim dniem września potężne energie czyszczące rozpuszcza się, a w dniu 1 października jeszcze bardziej spotęgują się energie wzniesieniowe. Bedzie to czas na kontemplację, akceptację i przede wszystkim bycie w tu i teraz. Doskonale jest w tym czasie skupić się na uczuciu wdzięczności i wszystkim co nas wznosi. Niczego nie planować lecz żyć chwilą obecna oczywiście w miarę możliwości. Od dnia 1 października do dnia 13 listopada/kulminacja/ energie wzniesieniowe będą miały za zadanie głownie dokończyć integracje naszej męskości i kobiecości w nas, skupiając się głownie na naszej męskiej energii. Dokona się to właśnie 13.11 w momencie zaćmienia słońca. Od 14 listopada energie wzniesieniowe dalej będą sprzyjać integracji męskości i kobiecości w nas, ale w tym okresie będzie się dokonywać rownowazenie naszej energii żeńskiej. Zakończy się to i dokona w dniu 28.11 zacmieniem księżyca. Od 29.11 jako istoty ze zrównoważona energia żeńska i męska będziemy mogli osiagnac całkowita przemianę naszych cial fizycznych i przejść ze struktury węglowej na krzemowa czyli krystaliczna. Oczywiście proces ten dokonuje się już od dłuższego czasu, ale jego dokończenie będzie możliwe dopiero po 28.11.Od tego dnia nasze wzniesienie będzie już bardzo bliskie i wyczuwalne, a energie które wtedy przyjdą będą powodowały przepotężne przemiany w naszym biopolu, świadomości i ciele. Bedzie to trwało do 12-12 kiedy to nastąpi kulminacyjny finał i dokonczenie budowy krystalicznej sieci. Uaktywnią się potężne atlantydzkie kryształy które były uśpione przez eony lat. Uaktywni się głowna krysztalowa czaszka MAX, w której zakodowana jest cała wiedza dotycząca życia wielowymiarowego /od wymiaru 1 do 12/ i nie tylko. Czas od 12.12 do 21.12 będzie czasem niezwykłym. Nikt nie wie co się wtedy wydarzy, ale można domniemywać ze te 9 dni /czyli pełny cykl/ będą czasem ułożenia się energii wzniesieniowych na poziomie 4D, aby 21.12 dokonać ostatecznego wzniesienia i osadzenia nas w wibracjach 5D

 

.CO NASTAPI POZNIEJ TEGO NIE WIE NIKT, PODOBNO NAWET SAM STWÓRCA <3

 

PONIZEJ PODAJĘ NAWAZNIEJSZE DATY TEGO NIESAMOWITEGO OKRESU:

 

21.09.2012 – potężny słoneczny rozbłysk /RESET DUCHOWY/, który wykasuję z naszego biopola stare blokujące nas przeświadczenia, lęki i nawyki.

22.09 – jesienna równonoc – początek tworzenia sieci wszystkich 12-tu głównych tarcz słonecznych w formacie krystalicznym. Spływ potężnych wzniesieniowych energii oraz czas /do końca miesiąca/ na ostateczne oczyszczenie wszystkich blokad które odpadną /u każdego w swoim czasie/ dzięki resetowi duchowemu.

1.10 – spotęgowanie potężnych wzniesieniowych energii, które pozwolą nam na ostateczną integracje męskości i kobiecości w nas.

13.11 – całkowite zaćmienie Słońca – aktywacja 144 satelitarnych dysków słonecznych do 12-tu głównych dysków. Ostatnia integracja sieci Boskiej Męskości w równowadze.

28.11– zaćmienie Księżyca – półcień – dokończenie i integracja Boskiej Kobiecości.

12 grudnia – 12-12-12 – portal potrójnej daty. Kulminacyjny finał i dokończenie krystalicznej sieci. Aktywacja ostatnich Atlantydzkich Kryształów Świątynnych z nowymi kodami i połączenie ze strukturami piramidalnymi oraz dyskami słonecznymi. Kombinacja równowagi energii męskich i żeńskich w Boskiej Jedności. Czaszka MAX-ostateczne kodowanie w wirze krystalicznym. Zakorzenienie się wibracji 4 D.

21.12.2012 – restart sieci wstępowania i sieciowania krystalicznego pola kwantowego. Poszerzenie z lepszym dostępem do 12-tu wymiarów. „Palec Boży” składający się z energii Saturna, Jowisza i Plutona. Osadzenie wibracji na poziomie 5D-WZNIESIENIE.

 

Czym sa mantry?

Mantry to swego rodzaju modlitwy. Wywodzą się z tradycji wschodu i są słowami mocy .
Mantry najczęściej składają się z sylab zapisanych w sanskrycie ( języku świętych hinduskich ksiąg ). Sylaby te maja różne wibracje i różnie wpływają na otocznie, jak i na osobę wypowiadająca (bądź śpiewającą) mantry.

Podstawową mantrą jest dźwięk OM – odpowiada on wibracjom wszechświata, można powiedzieć Boga.
Dlatego mantry nie są zwykłymi modlitwami, są czymś więcej… określenie “mowa bogów” bardziej tu chyba pasuje.
Zapis w sanskrycie uniemożliwia dosłowne przetłumaczenie mantr na nasz język, stąd może powstawać wiele tłumaczeń i wszystkie są dobre – jeśli zachowują sens.

 

Mantra Gayatri

https://www.youtube.com/watch?v=rfKigD3vY8A

Mantra Gayatri jest bardzo silna mantrą wedyjską pochodzącą sprzed około 5 tysięcy lat. Służy do likwidowania negatywnej karmy, chroni, oczyszcza( również pożywienie) i prowadzi do oświecenia.
Należy śpiewać ją codziennie przynajmniej trzy razy, a najlepiej dziewięć razy. Ważne, aby liczba powtórzeń była podzielna przez trzy.

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodayat

Om Swaha

(polska wymowa)
Om Bur Buła Swa
Tat Sawitur Warenjam
Bargo Dewasjia Dimahi
Dijo Jo na Praczadajat

Om Swaha

Medytuj nad OM, pradźwiękiem Boga, z którego biorą początek trzy sfery, Bhur- ziemska, ciężka, Bhuvah-eteryczna, subtelniejsza i Svah- niebieska, najsubtelniejsza.

Oddajemy cześć (Varenyam) najwyższemu, niepojetemu, Boskiemu Bytowi (Tat), a także twórczej, życiodajnej sile przejawiającej się w słońcu(Savitur).

Medytujemy (Dhimahi) nad promieniowaniem (Bhargo) światłem (Devasya) Boga, które unicestwia wszelką ciemność, niewiedzę i wszelkie wady.

O Boże, prosimy Cię usilnie(Yonah Prachodayat), by Twoje światło zechciało rozjaśnić nasz umysł (Dhi).

Opis:

bhur, bhuvah, svah – są to trzy sfery, ziemska, eteryczna i niebiańska. Om włada wszystkimi z nich.

Cześć (varenyam) niepojetemu Boskiemu Bytowi (tat) i sile życia Słońca (savitur).

Medytacja (dhimahi) nad promiennym (bhargo) Światłem Boga, które niszczy Ciemność.

Proszę usilnie (yonah prachodayat) o rozjaśnienie tym światłem mojego umysłu (dhi).

Gayatri – Pieśń Światła

Mantra (skt. mana umysł, tra wyzwolenie) – w buddyzmie i hinduizmie formuła, werset lub sylaba, która jest elementem praktyki duchowej. Jej powtarzanie ma pomóc w opanowaniu umysłu, zaktywizowaniu określonej energii, uspokojeniu, oczyszczeniu. Szczególnie istotną sprawą jest bezpośredni przekaz z ust wykwalifikowanego nauczyciela, gdyż tylko wtedy mantra uzyskuje właściwą moc. Mantra Gayatri to werset z Rygwedy (3.62.10). Stanowi ona modlitwę do Sawitara (postaci Boga opiekującej się słońcem), akcentujące medytację nad jego doskonałym światłem z prośbą o oświecenie intelektu. Istnieje wiele dobrych przekładów znaczenia, które się uzupełniają lub zawierają dodatkowe objaśnienia. Jeden z typowych przekładów to: “Oto Światłość ogarniamy (przenikamy); Cali światłością niebios przeniknięci; Światłem wszystko umacniamy!”

Mantra Gāyatrī jest uważana za jedną z najświętszych mantr, czyli różańcowych modlitw hinduizmu. Hinduiści wierzą, że ma moc niweczenia karmy. Jest to praktyka codzienna wszystkich uczniów bramińskich w Indii, recytowana trzy razy dziennie (sandhya) po 108 razy z użyciem mala (różańca). Nazwa Gāyatrī ma podwójne znaczenie, raz jest to miara rytmu mająca 24 sylaby (tutaj 16 plus 8), nie licząc początku przed sylabą Tat, który jest dodatkiem. Dwa, Gāyatrī to Bogini Matka Ziemia, od którego to imienia zresztą pochodzi greckie słowo “Gaia”. Bogini Gāyatrī żywi się promieniami wszystkoożywiającego aspektu słonecznego Boga, zwanego Savitr. Jest też częścią Bogini Słońca Savitrī, czyli umiłowaną przez solarne Bóstwo. W potocznym rozumieniu jest to zasadnicza dla tradycji hinduistycznych modlitwa o światło, zrozumienie i oświecenie. Hinduscy guru (mistrzowie) uważają wręcz, że ktoś kto nie praktykuje Gāyatrī Mantry nie może być oświecony. Nie jest to pogląd odosobniony, a doktrynalne spory z buddystami dotyczą także konieczności praktykowania tej mantry dla oświecenia i wyzwolenia. Wedle większości znanych autorytetów bramińskich, ktoś, kto nie jest ekspertem w praktyce tej mantry, nie może prowadzić nauczania m.in. jogi, tantry etc. nawiązując do miary rytmu 24 sylab, zasada ta może dotyczyć praktykowania wszystkich mantr Rigvedy o takim metrum.

Inne tłumaczenie:

O wszechmogący Boże
Stworzycielu życia, który usuwasz ból i smutek, a dajesz radość
O Stworzycielu wszechświata
Otrzymujemy od Ciebie wspaniale światło gładzące grzechy
Sprowadź nasze umysły na właściwą ścieżkę

Można spotkać się z innym tłumaczeniem…np.:
Bhoor-Bhuvah-svah, te słowa są symbolami.
Bhoor – oznacza świat fizyczny, egzystencje, ziemie
Bhuvah – świat uczuć, świadomość (usuwającą smutek i ból:]), niebo
Svah – Świat myśli, prawdziwe szczęście, niebiosa

MANTRA GAYATRI

http://vimeo.com/39578662

 

Mantra Gayatri

jest bardzo silną mantrą wedyjską pochodzącą sprzed wielu tysięcy lat. Służy ona do likwidowania negatywnej karmy, chroni, oczyszcza( również pożywienie) i prowadzi do oświecenia.
Należy śpiewać ją codziennie przynajmniej trzy razy, a najlepiej dziewięć razy. Ważne, aby liczba powtórzeń była podzielna przez trzy.

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodayat

Om Swaha

(polska wymowa)
Om Bur Buła Swa
Tat Sawitur Warenjam
Bargo Dewasjia Dimahi
Dijo Jo na Praczadajat

Om Swaha