Psychologiczne aspekty wchodzenia w IV wymiar

Przyśpieszenie jest i będzie nieść gwałtowne zmiany energetyczne. Do Pełni sierpniowej 02.08.2012r następuje odsłonięcie – zdjęcie klapek z oczu. Może to bardzo silnie wstrząsnąć Światem. Na Ścisłej koniunkcji Słońca z Merkurym-co obecnie ma miejsce-klapki na oczach mocno ograniczają pole widzenia. Do Pełni zaczniemy widzieć ostrzej i więcej. Wszystko stanie się wyraźniejsze. Następuje otwieranie czakr. W szczególności VI czakry. U niektórych osób szósty zmysł może mocno zszokować i wpłynąć na ich osobowość.

Najważniejsza jest koncentracja i jasność widzenia. Skłupienie uwagi na rzeczach najważniejszych. Sierpień 2012r najważniejsze daty (silna koniunkcja Mars Saturn 15-16.08.2012 możliwe zachwianie równowagii we Wszechświecie) oraz 27-30 Sierpień. Sierpniowe energie mogą doprowadzić do wielu pożarów.

21-28 Sierpień największe Święto Żydowskie, a na Niebie utworzy się Palec Boży.

Info od Astrologa Tomasza Kotkowskiego

PRZYSPIESZENIE ENERGII ZIEMI-wchodzenie do IV wymiaru

Co oznacza wchodzenie Ziemi do IV wymiaru?

Jak wszystkim wiadomo w tej chwili posługujemy się trójwymiarem tzw. 3D, trzy osie współrzędnych: długość,szerokość,wysokość co w oglądanym obrazie daje poczucie głębi i przestrzenności. Tak jest, poniewaz żyjemy obecnie w III wymiarze, Ziemia funkcjonuje w energii III wymiaru. Literatura ezoteryczna, astrologiczna,naukowa i różnego rodzaju przekazy channelingowe od Mistrzów i istot o wyższej świadomości mówią,że wymiary cały czas tworzą się nowe, a w obecnej chwili jest ich 12. Przejście w inny wymiar odbywa się na przełomie wielu lat, możemy więc świadomie przygotować się do zmian jakie wówczas zachodzą, i z uwagą doświadczać nowego. IV wymiar to nowa energia, w którą wchodzi Ziemia, a dzieje się to za sprawą specyficznych układow kosmicznych. Układy te z punktu widzenia atrologii nazywamy erami. Obecnie w 2012 roku Ziemia przechodzi przez fazę Ery Wodnika-ery o najwyższych częstotliwościach wibracji energii.

Co to jest Era Wodnika ?

W znaczeniu astronomicznym Era Wodnika zaczyna się w chwili, gdy punkt równonocy wiosennej zwany także punktem Barana wstępuje w gwiazdozbiór Wodnika (punkt równonocy wiosennej to jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem nieba, który Słońce przekracza 21 marca; równik nieba dzieli nieboskłon na sferę północną i południową i może być traktowany jako przedłużenie równika ziemskiego leżącego na tej samej płaszczyźnie).

Upłynął już czas Ery Ryb i nastąpił początek I połowy okresu przejściowego Ery Wodnika, stało się to 3 lutego 1844 roku o godzinie 11.20 czasu środkowoeuropejskiego. W tym samym momencie czasowym
93 lata później, a więc 3 lutego 1937 roku, zaczęła się II połowa okresu przejściowego, po której to dopiero w roku 2029 Era Wodnika zacznie się naprawdę i będzie w pełni na nas oddziaływać. Podobnie jak inne, era Wodnika trwać będzie 2155 lat i zakończy się w roku 3999. Bezpośrednio po niej nastanie Era Koziorożca, a po niej Strzelca. Dopiero po 25860 latach zakończy się cały cykl precesyjny (zodiak tworzy 12 konstelacji: Wodnik, Koziorożec, Strzelec, Skorpion, Waga, Panna, Lew, Rak, Bliźnięta, Byk, Baran i Ryby) i zacznie następny.

Niezależnie, czy ktoś Erę Wodnika nazywa czasem Złotego Wieku, Nową Erą, New Age czy czymś podobnym tkwimy już w środku okresu przejściowego tej nowej ery.

Co oznacza Era Wodnika w ujęciu astronomiczno-astrologicznym i jakie ma znaczenie dla nas ludzi?

Mniemanie, że los pojedynczego człowieka lub całych narodów zależy wyłącznie od gwiazd, jest oczywiście błędne, ale też prawdziwy jest pogląd, że gwiazdy wywierają określony wpływ na Ziemię i jej mieszkańców, lecz nigdy w takim sensie, że determinują los poszczególnych ludzi. Głównym czynnikiem, który o tym decyduje, jest sposób, w jaki człowiek reaguje na wibracje. Każdy może kierować się w tym względzie własną wolą i sam decydować o swoim losie.

Z astrologicznego punktu widzenia na ludzi duży wpływ mają następujące promieniowania, chrakterystyczne dla Ery Wodnika:

1. Najsilniejsze oddziaływanie kosmiczne, jakim jest promieniowanie Centralnego Słońca Galaktyki. Jest ono przekazywane poszczególnym gwiazdom.

2. Kolejnym pod względem siły oddziaływania jest promieniowanie konstelacji pasa zodiakalnego — na przykład w erze Ryb występują najniższe częstotliwości drgań , zaś w erze Wodnika najwyższe.

3. Drgania własne planet, które odgrywają istotną rolę w obliczeniach astrologicznych.

Początek nowej ery oznacza, że nasz układ planetarny „wszedł” w obszar nieba należący do gwiazdozbioru Wodnika, a co za tym idzie w obszar bezpośredniego promieniowania Centralnego Słońca Galaktyki. Z powodu specyficznego układu konstelacji gwiezdnych promieniowanie Słońca Centralnego jest w tej erze tak mocno odczuwalne, jak w żadnej innej. Stąd też słuszne są uwagi mówiące o „złotym wieku”.
Obecnie znajdujemy się w końcowej fazie okresu przejściowego, w którym jednocześnie odczuwamy słabnący wpływ minionej ery Ryb i stale rosnący wpływ promieniowania ery Wodnika.
To, co dokonuje się w czasie 185 lat okresu przejściowego, można w pewnym stopniu porównać do przechodzenia zimy w wiosnę, które również następuje stopniowo, a nie z dnia na dzień.
Minioną erę Ryb cechowały zamachy, przemoc, fanatyzm religijny, wiara w urojenia,czarny mistycyzm i inne negatywne aspekty ludzkiej psychiki. Ryba należy do wody, zaś wodnik do powietrza. Czas trwania tej metamorfozy wynosi 185 lat. Pogrążona w mroku ludzkość stopniowo wychodzi ku światłości chłonąc nową wiedzę. Najtrafniejszym określeniem tego okresu jest przełom. Niekorzystny wpływ Ery Ryb sprawia, że dokonujące się przemiany zachodzą z pewnymi kłopotami objawiającymi się w postaci wojen, terroru, fanatyzmu, nienawiści, rządnych władzy polityków, fałszu itp.
Zatroskane o losy świata umysły, już od dłuższego czasu głoszą czarne wizje przyszłości, mówiąc o całkowitej zagładzie. Powszechnie wiadomo, że znajdujemy się w niebezpiecznej sytuacji pod względem przyczyn i zagrożeń jak:
…przeludnienie, militaryzm, radioaktywność, przestępczość, lekomania, herezje, wyzysk finansowy, przemysł chemiczny, terroryzm, rasizm, handel ludźmi itd.
Jeśli dodamy do tego kataklizmy, zagrożenia nuklearne, choroby i temu podobne plagi, wówczas będziemy mieli pełny obraz objawów okresu przejściowego, w którym się obecnie znajdujemy.
Mimo tego wszystkiego osiągnęliśmy niezaprzeczalne sukcesy we wszystkich możliwych dziedzinach życia, zwłaszcza w naukach przyrodniczych i technice. Niestety postęp w naukach humanistycznych nie był tak szybki, w wyniku czego powstała znaczna, trudna do przekroczenia, przepaść między dużym postępem naukowo-technicznym a wiedzą socjalno-etyczną. Inaczej mówiąc, nasz poziom etyczny jest daleko w tyle za poziomem rozwoju technicznego, co widać po wykorzys­tywaniu przez nas odkryć naukowych w negatywnych celach, to znaczy w celach militarnych, oraz po podporządkowywaniu sobie przyrody pod kątem chęci zysku. To błędne nastawienie należy jak najszybciej zlikwidować, z powodu opisanej nierównowagi Erę Wodnika często określa się jako „Czas Końca”. To określenie jest prawdziwe jedynie w tym sensie, że to co przestarzałe musi zniknąć. Nie chodzi tu o ostateczny koniec, apokalipsę, lecz o początek, który da o sobie znać w pełni dopiero w roku 2029.
Drgania energetyczne Słońca Centralnego o dużej częstotliwości zalewają naszą planetę inicjując erę pozytywnego duchowego przełomu. Promieniowanie Ery Wodnika aktywizuje ewolucję planety i jej mieszkańców w tak ogromnym stopniu, że jej wpływowi ulega każdy. Nowa era wywołuje gruntowne zmiany we wszystkim, co dotychczas obowiązywało, usprawniając to i podporządkowując nowym kryteriom. Kosmiczne wpływy osiągają taki stopień, że przełomowe wydarzenia, odkrycia i wynalazki stają się czymś powszednim. W ostatnim czasie mają miejsce również ogromne przemiany w warstwie duchowej. To co intelektualne przestaje być miarodajne i uzupełnione zostaje wiedzą i umiejętnościami. Wszystko, co hamuje i zniewala umysł, podlega zniszczeniu.

 

 

Pojedyncze osoby różnie reagują na impulsy:

  • odczuwają je jako zagrożenie,chaos wewnetrzny i konsekwentnie trzymają się tego co konwencjonalne oraz bardziej niż dotychczas oddają się materialnym potrzebom i konsumpcji,
  • nękani wewnętrznym niepokojem — szukają schronienia w instytucjach religijnych, które wyrastają jak grzyby po deszczu i biorą swych zwolenników pod swoje nie zawsze bezpieczne skrzydła,
  • niektórzy szukają ukojenia np.w używkach,
  • Istnieje grupa ludzi, którzy są bardzo wyczuleni na wszelkie pozytywne zmiany, przez co są niezwykle podatni na wahania kosmicznych oddziaływań. Ludzie ci nie zachowują swojej nowo ukształtowanej świadomości tylko dla siebie, lecz przekazują ją — świadomie lub nie — w formie promieniowania swojemu otoczeniu, co z kolei wywołuje pozytywne oddziaływania ewolucyjne.

Złoty Wiek jest początkiem prawdziwego życia w sensie twórczym. Wraz z jego nastaniem Ziemianie rozpoczną jedyny w swoim rodzaju „wzlot umysłowy„, lecz zanim się on rozpocznie musi upłynąć jeszcze wiele dziesięcioleci. Jednakże żadna inna era nie jest w stanie wynieść Człowieka na tak wysoki poziom rozwoju umysłowego jak ta. Doznamy największej ewolucji, jak miała kiedykolwiek miejsce. Wraz ze stopniowym nastawaniem Ery Wodnika mieszkańcy naszej planety będą pokonywali w swoim rozwoju stopień po stopniu, z wyjątkiem tych, którzy będą się temu rozwojowi opierali. Ci odpadną, o ile nie wyzbędą się swoich złych przyzwyczajeń.
Aby choć w niewielkim stopniu zmniejszyć „bóle porodowe” okresu przejściowego, w którym będziemy żyli aż do 3 lutego 2029 roku, odwiedzać nas będą inteligencje pozaziemskie w tak zwanych NOLach, aby dać nam znać o swoim istnieniu.
Coraz rzadziej nawiązują kontakty z wyselekcjonowanymi ludźmi, których misją jest przekazywanie mieszkańcom naszej planety ważnych informacji i różnego rodzaju nauk. Ich działalność tego typu jest nam niezbędna. Należy bezwzględnie „zaorać pole niewiedzy”, zanim będziemy mogli zbierać owoce nowych czasów. Najbardziej zaangażowanymi w niesieniu tej pomocy są nasi pozaziemscy bracia i siostry z Plejad oraz ich sprzymierzeńcy z gwiazdozbioru Lutni. To oni wytyczyli nam drogowskazy na upstrzonej licznymi przeszkodami drodze ku przyszłości. Dzięki swojej wszechstronnej pomocy zasługują na więcej niż tylko uznanie.
Już od dawna wśród ludzi działają jako pośrednicy między nami i istotami pozaziemskimi specjalnie wybrane osoby, które przez swoją funkcję są swego rodzaju prorokami na „scenie naszych dziejów”. Aby uniknąć nieporozumień, należy wyjaśnić, że ludzie ci nie należą do żadnej kasty. Są to zupełnie normalni ludzie, którzy różnią się od innych tym, że posiadają pozaziemską wiedzę, dzięki której są w stanie korygować błędne przekazy oraz głosić prawdziwe prawa Kreacji.

Nowa era przyniesie nam zatem olbrzymi postęp, lecz wymaga od nas radykalnej zmiany dotychczasowego, zbyt materialistycznego sposobu myślenia, nasyconego nierealną wiarą oraz przesiąkniętego różnymi niskimi pobudkami, takimi jak żądza posiadania, władzy, egoizm i apodyktyczność.
Należy uruchomić wszystkie siły, aby jak najszybciej wyjść z tej „ślepej uliczki”, w której znajduje się obecnie ludzkość. Sama zmiana świadomości jednak nie wystarczy. Następstwem oddziaływań kosmicznych będą gigantyczne zmiany, jakich nasz świat jeszcze nigdy nie przeżywał.

Dla nas ludzi przyspieszenie energii Ziemskich w wyniku specyficznych układów planetarnych objawia się jak wyżej opisano swoistym oczyszczeniem. Przyspiesza wszystko, zatem również efekty negatywnych emocji generowanych przez ludzkość, pojawiają się przez to nowe symptomy chorób, gwałtownie wzrasta śmiertelność, oraz śmiertelnośc urodzeniowa, wzrasta skala inwalidztwa, i wad wrodzonych, nastepuje krach planów tworzonych obecna trówymiarową realnością, przyspiesza poczucie czasu, rozwój roslin i zwierząt. U ludzi objawia się coraz większy chaos, niemożność ogarnięcia spraw otaczających ich. Szczególnie wrażliwa jest sfera umysłu-następuje wzrost i nasilenie liczby chorób psychicznych, jak również niewydolności różnego rodzaju. IV wymiar rządzi się innymi prawami i jedynie dostosowując się do nich,dostrajając do ich częstotliowości możemy osiągnąć to, czego pragniemy, bez wysiłku, w najlepszy z możliwych sposobów. Dusze, które nie mogą lub nie chcą się dopasować, przyjąć doskonałego boskiego porządku i zaakceptować go, będą dalej przechodzić własne lekcje karmiczne,pozostając w III wymiarze,poprzez doświadczenie śmierci ciała fizycznego i odejścia z planety Ziemia.

CZAKRA GARDŁA

.

Djwhal Khul (Dżułal Kul), 19 lipca 2012

Tu Djwhal Khul. Taszi delek {pozdrowienie po tybetańsku}.

W porządku. Naszym tematem teraz będzie czakra gardła. Mamy nów, zaczynają się Igrzyska Letnie, mamy zamknięcie cyklu majańskiego {26 lipca rozpoczyna się nowy rok majański, jak zwykle perę dni po Bramie Lwa, która przypada dla Polski w niedzielę 22 lipca w samo południe:} i wszelkiego rodzaju inne ważne rzeczy, jakie wydarzają się dokładnie w tym tygodniu.

Ale czakra Gardła przyciąga moją uwagę bardziej niż wszystko inne. Więc tylko krótkie przypomnienie: skupcie się na Miłości, Miłości dla całej Ludzkości, szczególnie, gdy nadejdzie wtorek, środa i czwartek {24-26 lipca}.

Robimy tele-seminarium o nazwie “Siła uzdrawiająca wzrosła”, ponieważ energie będą bardzo, bardzo silne. Możecie w tym uczestniczyć, jeśli chcecie i również wysyłajcie miłość, która jest najpotężniejszą uzdrawiającą mocą i naprawdę pracujcie z tą wibracją.

Czakra Gardła teraz się zmienia. Przez jakiś czas pracowaliśmy nad Trzecim Okiem, Koroną, czakrami Serca, naprawiając różne rzeczy.

Aktualna aktywność kosmiczna i lokalna stymulują czakrę Gardła, więc może się okazać, że wasz głos czasem robi się trochę chrapliwy, albo zmienia swą wysokość.

Czakra Gardła reprezentuje Boską Wolę, a więc moc słowa mówionego. Oczywiście jest również ważne, żebyście uważali na to, co mówicie, ale zauważycie, że najlepszą metodą pracy ze zmianami i energiami będzie nawilżanie gardła. No wiecie, woda, różne inne rzeczy, możecie spróbować herbatki z czerwonego wiązu {łac: ulmus rubra} czy czegokolwiek innego, po prostu nie pozwólcie gardłu wyschnąć.

Dalej powiem jeszcze, że również nucenie, śpiewanie, śpiewna recytacja, albo po prostu intonowanie OM, ale z użyciem pełnego spektrum dźwięku. Bawcie się więc wysokimi dźwiękami, niskimi dźwiękami i wszystkim co pomiędzy. Naprawdę poćwiczcie swoje struny głosowe w związku z czakrą Gardła.

I powiedziałbym jeszcze: ćwiczcie mówienie z mocą, tak jakby to przemawiała dusza albo wyższa moc, która sprawia, że wydobywa się z was dźwięk. Możecie, jak to mówią, udawać mistrza, aż się nim staniecie. Po prostu udawajcie, załóżcie, że tak się dzieje, i potem w naturalny sposób niech to płynie.

Ćwiczcie nawet pojedyncze słowa, wypowiadając je z mocą. Na przykład powiedzcie “Miłość” i poczujcie to, po prostu powiedzcie słowo i pozwólcie mu wybrzmieć. Zobaczcie, czy możecie odczuć, że wywołuje ono wibrację w czakrze serca czy gdziekolwiek, gdzie wydaje się to właściwe.

W porządku, dziękuję wam i moja miłość jest dla was.
Dwhal Khul

 

Przekazała Terri Newlon
http://shiftfrequency.com/djwhal-khul-throat-chakra/#more-12447

Przetłumaczyła wika

zapożyczone od: http://krystal28.wordpress.com/2012/07/22/czakra-gardla/

Film „Nasz dom”na podstawie książki słynnego brazylijskiego medium Chico Xaviera

Film symbolicznie przedstawia scenariusz- co może być po śmierci. Autor książki napisał ponad 400 książek metodą pisma automatycznego, a swoją kilkudziesięcioletnią pracą wykazał bezapelacyjnie istnienie życia po śmierci.

http://www.dailymotion.com/video/xpevb3_nasz-dom-2-2-pl_lifestyle?start=2

http://www.dailymotion.com/video/xpett7_nasz-dom-1-2-pl_lifestyle?start=4

Jakie znaczenie mają dla nas burze geomagnetyczne?

Burze tego rodzaju powodują, że do Ziemi docierają cząsteczki wyrzucone przez jedne z największych w ostatnich latach wybuchów na Słońcu. W związku z tym mogą zachodzić:

1.Skutki erupcji – odczuwalne dla ludzi np. silne bóle głowy.

2.Nadaktywność wulkanów znacznie przekraczajaca normę nawet w szczycie cyklu słonecznego.

3.Trzęsienia ziemi w nietypowych miejscach, a niektóre- bardzo duże.

4.Dziury w osłabionym już polu magnetycznym Ziemi.

Zaleca się liniom lotniczym zmianę tras ich samolotów tak, aby nie przebiegały nad rejonami polarnymi.

Burze mogą zakłócać łączność satelitarną, działanie urządzeń GPS i sieci przesyłowych energii elektrycznej,TV, SAT, WiFi. Należy uważać na delikatny sprzęt elektroniczny, ponieważ gromadzą sie wtedy ładunki elektrostatyczne (tzw. elektryzowanie się).Przy rozbłyskach klasy X na dużych antenach będą gromadziły się ładunki elektrostatyczne, które na pewno nie wpłyną dobrze na urządzenia nadawczo odbiorcze. Podczas koronalnych wyrzutów materii pojawia się mocne elektryzowanie się wszystkiego w słoneczny dzień. Baterie słoneczne osiągają wtedy znaczny przyrost nadprodukcji energii.Doświadczenia z zabawkami dzieci pozostawionymi na działce: piłki dmuchane tak się zelektryzowały, że „kleiły” się do siebie.

Przetrwanie całorocznej erupcji plazmy w dobrej kondycji zdrowotnej możemy zapewnić sobie podnosząc wibracje naszego ciała fizycznego i ciał energetycznych na wyższy poziom. Okazuje się bowiem, że duża liczba osób niemal w sposób ciągły odczuwa nie tylko bóle głowy, ale chaos w swoim codziennym życiu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ: organizmy funkcjonujące na wyższych wibracjach mają mniej zagęszczone ciała energetyczne i ciało fizyczne,stąd mają one zdolność do przepuszczania przez siebie energii plazmy. Nie doznają one silnych efektów działania plazmy w ciele. Im-natomiast-niższe są wibracje danego żywego organizmu, tym mocniej doświadczy on przepływu plazmy przez siebie. Ciało można wtedy porównać do gęstej sieci, o drobnych oczkach, przez którą plazma przepływając częściowo zatrzymuje się. Ogromna siła tej energii nie jest dostosowana do struktury ciała i powoduje w nim zmiany, są to zmiany także na poziomie kodu DNA. Organizmy osób o zbyt niskich wibracjach nie umieją sobie poradzić z transformacją wchłonietej energii i w ten sposób ma ona wpływ na zmiany w komórkach, funkcjach organów itp. Najbardziej oczuwalne zmiany dotyczą psychiki, coraz łatwiej jest zatem o huśtawkę nastrojów, nerwowość, wrażenie niemożności ogarnięcia nadmiaru spraw i chotyczność we wszystkim. Rozpoczęcie pracy nad sobą i stopniowe podnoszenie wibracji powoduje ustępowanie tych niekorzystnych zjawisk . Ale jedynie utrzymanie na stałe wysokiego poziomu świadomości pozwoli doświadczać korzystnych aspektów wznoszenia. Stan permanentny uzyskuje się po jakimś czasie pracy ze sobą i życiu w zgodzie z wyższą boską świadomością. W innym artykule podam jakie są metody pracy nad sobą i w jaki sposób przyczynić się do poszerzania swojej świadomości i wzrostu wibracji.

Według amerykańskiej Administracji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA), burza na Słońcu z dnia 06.03.2012 była prawdopodobnie najsilniejsza od grudnia 2006 r. Siła samego wybuchu z 6 marca określana jest na X5,4.

 

Słoneczne wybuchy mają też swoje jasne oblicza na Ziemi. Naładowane cząstki uderzają w naszą planetę z szybkością np. z dnia 6 marca 6,44 mln km/h i wywołują wyjątkowo spektakularne zorze polarne.

„Nasilenie erupcji na Słońcu – ostatnia miała miejsce 23 stycznia – j est normalnym zjawiskiem związanym z 11-letnim cyklem jego aktywności, którego najbardziej intensywny okres powinien przypaść na rok 2012/2013″

Okresy wzmożonej aktywności następują na przemian z okresami „uśpienia” Słońca.
Poprzedni wielki wybuch zdarzył się w sierpniu 2011 roku (X6,9). Razem z marcowym, stanowią dwie największe erupcje tego cyklu solarnego.

12.07.2012r o godz.18:49 czasu polskiego wystąpił kolejny silny rozbłysk klasy X1.4 na Słońcu.

Rozbłysk wystąpił z plam 1520 znajdujących się na przeciwko Ziemi, zaraz pod równikiem.

Wraz z rozbłyskiem zostały wyemitowane wysokoenergetyczne protony, więc około godziny 19.00 naszego czasu można było zaobserwować wysoką elektrostatyczność.

Informacje nt. zjawiska burzy goemagnetycznej zaczęrpnięte z serwisu: http://losyziemi.pl

Zorze polarne-czym są?

Zorze polarne

(z Wikipedii) – zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety, która posiada silne pole magnetyczne o charakterze dipolowym (dwubiegunowym).

Na Ziemi zorze występują na wysokich szerokościach geograficznych, głównie za kołami podbiegunowymi, chociaż w sprzyjających warunkach bywają widoczne nawet w okolicach 50. równoleżnika. Zdarza się, że zorze polarne na półkuli północnej obserwowane są nawet w krajach śródziemnomorskich. Na półkuli północnej zorza jest określana łacińską nazwą Aurora borealis, a południowa zorza polarna nosi nazwę Aurora australis.

Powstawanie zorzy polarnej

Powstawanie zjawiska związane jest z przepływem prądu w jonosferze na wysokości około 100 km ponad powierzchnią Ziemi, w obszarze przenikania pasów radiacyjnych i górnej atmosfery ziemskiej.

Słońce stale emituje strumień naładowanych cząstek, czyli wiatr słoneczny. Podczas rozbłysków Słońce wyrzuca większe ilości takich cząstek; należą do nich protony o energiach do 1 GeV oraz elektrony o kilka rzędów wielkości mniejszej energii (co wynika z mniejszej masy spoczynkowej tych cząstek). W pobliżu Ziemi tory lotu tych cząstek są w większości odchylane przez ziemskie pole magnetyczne. Schwytane przez ziemską magnetosferę cząstki poruszają się po torze o kształcie helisy wzdłuż linii pola magnetycznego łączących obydwa ziemskie bieguny magnetyczne, powodując wzbudzenia atomów w obszarze polarnym, a skutkiem tego świecenie zorzowe. Atmosfera na dużych wysokościach jest zjonizowana i rozrzedzona, co jest przyczyną także emisji linii wzbronionych. Świecenie zorzowe tworzy ponad 270 linii emisyjnych, głównie tlenu i azotu.

Wiatr słoneczny tworzą emitowane stale przez Słońce protony i elektrony o mniejszych prędkościach, a zatem i energiach, również wtedy, gdy na Słońcu nie obserwuje się plam. Także te są pułapkowane przez ziemskie pasy radiacyjne, ale ze względu na mniejsze energie nie wzbudzają tak intensywnie plazmy jonosferycznej, jak cząstki emitowane podczas rozbłysków i nie powodują większych zórz. Cząstki elementarne z rozbłysków są wysokoenergetyczną fazą wiatru słonecznego. Z powodu różniącego się ładunku protonu i elektronu obiegają Ziemię w przeciwnych kierunkach wytwarzając różnicę potencjału na krańcach magnetosfery (około 40 kV), która może się zmieniać po rozbłyskach i powodować indukcyjne przepływy prądu elektrycznego w jonosferze. Z tego powodu zorze bywają widywane częściej przed lokalną północą niż nad ranem.

Po intensywnych rozbłyskach na Słońcu zorze obserwowano również na średnich szerokościach geograficznych, w tym ponad Polską, ale również w okolicach równikowych. Zjawisko widywano także w dzień, oraz podczas prawie niezaburzonego magnetyzmu.

Zorze były wywoływane – co najmniej dwukrotnie – poprzez detonację ładunku jądrowego grzejącego jonosferę, co zostało skrytykowane przez ekologów. Aparatura amerykańskiego programu badawczego HAARP również wywołała sztuczną zorzę polarną na skutek podgrzania jonosfery falami elektromagnetycznymi w zakresie fal krótkich o dużej energii skupionymi na niewielkiej przestrzeni.

Zorze są obserwowane podczas burz jonosferycznych, a wysoka wówczas jonizacja powoduje zaburzenia w rozchodzeniu się fal radiowych, a nawet zupełny zanik.

Kolory zórz

Rozróżnia się typy systematyczne zórz: pasma, łuki, kurtyny, promienie, korony i inne. Stwierdzono emisje w zakresie barwy niebieskiej, zielonej, żółtej i czerwonej, a bardzo często białe. Kolor zjawiska jest skutkiem różnej intensywności linii emisyjnych.

Kolor zorzy zależy również od określonego gazu. Na czerwono i na zielono świeci tlen, natomiast azot świeci w kolorach purpury i bordo. Lżejsze gazy – wodór i hel – świecą w tonacji niebieskiej i fioletowej.

……………………………………………………………………………………………………………………….

W nocy z soboty na niedzielę (14-15lipca 2012) niebo nad północnymi i centralnymi stanami USA pojaśniało od zorzy polarnej. Widowiskowe, kolorowe smugi pojawiły się na skutek czwartkowego – największego tego lata – rozbłysku słonecznego.

Jak podaje serwis spacewather.com, zorze polarne pojawiły się w nocy z soboty na niedzielę na niebie stanów Kalifornia, Kolorado, Missouri, Utah, Wisconsin, Iowa, Minnesota, Waszyngton, Illinois, Kansas, Nebraska, Michigan i Arkansas.

Zorza widoczna była jednak nie tylko w USA. Zarejestrowali ją mieszkańcy północnych regionów Europy: widoczna była z terenów m.in. Norwegii i Szwecji.

Co jednak jeszcze ciekawsze, zarejestrowana została także na południowej półkuli. W odróżnieniu od występującej na niebie półkuli północnej Aurora borealis, jej południowy odpowiednik zwany jest Aurora australis. Wygląda nie mniej efektownie, co zobaczycie na filmach zarejestrowanych w Nowej Zelandii.

Odpowiedzialny rozbłysk

Za pojawienie się zorzy odpowiada rozbłysk słoneczny klasy X, który astrofizycy uznali za najsilniejszy tego lata. Doszło do niego w czwartek około godz. 16.52 czasu uniwersalnego (18.52 czasu polskiego).

Podczas rozbłysku miał miejsce tzw. koronalny wyrzut masy, który wypuścił w stronę Ziemi gigantyczny obłok plazmy.

To, co udało im się nagrać, zobaczycie na filmach zamieszczonych poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=YDbwPU7FOqY#t=53

https://www.youtube.com/watch?v=icx8uaD3EMM