Patrzenie głębiej – przypowieść o diamencie

Starzy małżonkowie wyrzekli się świata i dołączyli do grupy pielgrzymów idących drogą do świętego miejsca. Pewnego dnia starzec, idący brzegiem drogi o kilka kroków przed swoją starowinką, zauważył błyszczący w pyle drogi diament. Szybko rozkopał ziemię, by go zagrzebać, myśląc, że gdyby go zobaczyła żona, to wzbudziłby w niej pożądanie i straciłaby w ten sposób dobrą karmę, jaką jest wyrzeczenie się rzeczy tego świata. Gdy był zajęty kopaniem, podeszła żona i zapytała, co robi. Odpowiedział wymijająco i tłumaczył się niejasno. Lecz żona zobaczyła diament, odgadła jego myśli i powiedziała: „Po co wyrzekłeś się świata, skoro widzisz różnicę między diamentem a pyłem?”

L’enseignement de Ramakrishna, Chapitre XII, 831.

………………………………………………………………………………………………………………

Zaczerpnięte ze strony http://www.indiaguide.pl/przekaz/o_diamencie.html