Czym sa mantry?

Mantry to swego rodzaju modlitwy. Wywodzą się z tradycji wschodu i są słowami mocy .
Mantry najczęściej składają się z sylab zapisanych w sanskrycie ( języku świętych hinduskich ksiąg ). Sylaby te maja różne wibracje i różnie wpływają na otocznie, jak i na osobę wypowiadająca (bądź śpiewającą) mantry.

Podstawową mantrą jest dźwięk OM – odpowiada on wibracjom wszechświata, można powiedzieć Boga.
Dlatego mantry nie są zwykłymi modlitwami, są czymś więcej… określenie “mowa bogów” bardziej tu chyba pasuje.
Zapis w sanskrycie uniemożliwia dosłowne przetłumaczenie mantr na nasz język, stąd może powstawać wiele tłumaczeń i wszystkie są dobre – jeśli zachowują sens.

 

Mantra Gayatri

https://www.youtube.com/watch?v=rfKigD3vY8A

Mantra Gayatri jest bardzo silna mantrą wedyjską pochodzącą sprzed około 5 tysięcy lat. Służy do likwidowania negatywnej karmy, chroni, oczyszcza( również pożywienie) i prowadzi do oświecenia.
Należy śpiewać ją codziennie przynajmniej trzy razy, a najlepiej dziewięć razy. Ważne, aby liczba powtórzeń była podzielna przez trzy.

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodayat

Om Swaha

(polska wymowa)
Om Bur Buła Swa
Tat Sawitur Warenjam
Bargo Dewasjia Dimahi
Dijo Jo na Praczadajat

Om Swaha

Medytuj nad OM, pradźwiękiem Boga, z którego biorą początek trzy sfery, Bhur- ziemska, ciężka, Bhuvah-eteryczna, subtelniejsza i Svah- niebieska, najsubtelniejsza.

Oddajemy cześć (Varenyam) najwyższemu, niepojetemu, Boskiemu Bytowi (Tat), a także twórczej, życiodajnej sile przejawiającej się w słońcu(Savitur).

Medytujemy (Dhimahi) nad promieniowaniem (Bhargo) światłem (Devasya) Boga, które unicestwia wszelką ciemność, niewiedzę i wszelkie wady.

O Boże, prosimy Cię usilnie(Yonah Prachodayat), by Twoje światło zechciało rozjaśnić nasz umysł (Dhi).

Opis:

bhur, bhuvah, svah – są to trzy sfery, ziemska, eteryczna i niebiańska. Om włada wszystkimi z nich.

Cześć (varenyam) niepojetemu Boskiemu Bytowi (tat) i sile życia Słońca (savitur).

Medytacja (dhimahi) nad promiennym (bhargo) Światłem Boga, które niszczy Ciemność.

Proszę usilnie (yonah prachodayat) o rozjaśnienie tym światłem mojego umysłu (dhi).

Gayatri – Pieśń Światła

Mantra (skt. mana umysł, tra wyzwolenie) – w buddyzmie i hinduizmie formuła, werset lub sylaba, która jest elementem praktyki duchowej. Jej powtarzanie ma pomóc w opanowaniu umysłu, zaktywizowaniu określonej energii, uspokojeniu, oczyszczeniu. Szczególnie istotną sprawą jest bezpośredni przekaz z ust wykwalifikowanego nauczyciela, gdyż tylko wtedy mantra uzyskuje właściwą moc. Mantra Gayatri to werset z Rygwedy (3.62.10). Stanowi ona modlitwę do Sawitara (postaci Boga opiekującej się słońcem), akcentujące medytację nad jego doskonałym światłem z prośbą o oświecenie intelektu. Istnieje wiele dobrych przekładów znaczenia, które się uzupełniają lub zawierają dodatkowe objaśnienia. Jeden z typowych przekładów to: “Oto Światłość ogarniamy (przenikamy); Cali światłością niebios przeniknięci; Światłem wszystko umacniamy!”

Mantra Gāyatrī jest uważana za jedną z najświętszych mantr, czyli różańcowych modlitw hinduizmu. Hinduiści wierzą, że ma moc niweczenia karmy. Jest to praktyka codzienna wszystkich uczniów bramińskich w Indii, recytowana trzy razy dziennie (sandhya) po 108 razy z użyciem mala (różańca). Nazwa Gāyatrī ma podwójne znaczenie, raz jest to miara rytmu mająca 24 sylaby (tutaj 16 plus 8), nie licząc początku przed sylabą Tat, który jest dodatkiem. Dwa, Gāyatrī to Bogini Matka Ziemia, od którego to imienia zresztą pochodzi greckie słowo “Gaia”. Bogini Gāyatrī żywi się promieniami wszystkoożywiającego aspektu słonecznego Boga, zwanego Savitr. Jest też częścią Bogini Słońca Savitrī, czyli umiłowaną przez solarne Bóstwo. W potocznym rozumieniu jest to zasadnicza dla tradycji hinduistycznych modlitwa o światło, zrozumienie i oświecenie. Hinduscy guru (mistrzowie) uważają wręcz, że ktoś kto nie praktykuje Gāyatrī Mantry nie może być oświecony. Nie jest to pogląd odosobniony, a doktrynalne spory z buddystami dotyczą także konieczności praktykowania tej mantry dla oświecenia i wyzwolenia. Wedle większości znanych autorytetów bramińskich, ktoś, kto nie jest ekspertem w praktyce tej mantry, nie może prowadzić nauczania m.in. jogi, tantry etc. nawiązując do miary rytmu 24 sylab, zasada ta może dotyczyć praktykowania wszystkich mantr Rigvedy o takim metrum.

Inne tłumaczenie:

O wszechmogący Boże
Stworzycielu życia, który usuwasz ból i smutek, a dajesz radość
O Stworzycielu wszechświata
Otrzymujemy od Ciebie wspaniale światło gładzące grzechy
Sprowadź nasze umysły na właściwą ścieżkę

Można spotkać się z innym tłumaczeniem…np.:
Bhoor-Bhuvah-svah, te słowa są symbolami.
Bhoor – oznacza świat fizyczny, egzystencje, ziemie
Bhuvah – świat uczuć, świadomość (usuwającą smutek i ból:]), niebo
Svah – Świat myśli, prawdziwe szczęście, niebiosa